ERASMUS+ remia Pagalbos moterims linijos Vilniuje veiklas

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Moterų informacijos centras pradeda įgyvendinti 24 mėn. truksiančias veiklas siekiant sustiprinti Pagalbos moterims linijos (PML) darbuotojų kompetencijas teikiant pagalbą nuo seksualinio smurto nukentėjusiems bei užtikrinti Moterų informacijos centro efektyvumą integruojant lyčių aspektą į visus Lietuvos visuomenės vystymosi procesus.

Siekiant šių tikslų Moterų informacijos centras iškelia šias užduotis:

  • Stiprinti tarptautinius moterų NVO tinklus Pietų ir Vidurio Europos šalyse
  • Stiprinti vystomojo bendradarbiavimo kompetencijas
  • Padidinti organizacijos darbuotojų kompetenciją informacinių technologijų ir socialinės žiniasklaidos srityse

Svarbus projekto tikslas – įgyti tarptautinių žinių apie pagalbos plėtrą ir teikimą moterims, patyrusioms seksualinį smurtą. Tokių paslaugų Lietuvoje beveik nėra nepaisant aktyvios, ilgametės ir gerai organizuotos moterų NVO veiklos visoje Lietuvoje.

Nauda organizacijai:

  • Moterų informacijos centro darbuotojai ir savanoriai iš naujai įkurtos Pagalbos moterims linijos dalyvaus mobilumo veikloje 3 ES šalyse.

Pagrindiniai Projekto rezultatai:

  • Sukurta mokymo PML savanorėms seksualinio smurto klausimais programa
  • Surinkti ištekliai, įrankiai ir kitos priemonės, skirtos kokybiškam PML Vilniuje veikimui – ypatingas dėmesys skiriamas seksualinio smurto problemoms
  • Peržiūrėti organizacijos lėšų pritraukimo ir tvarumo planai
  • Paruoštas organizacijos komunikacijos planas, skirtas 3 grupėms, naudojančioms naują žiniasklaidą ir naują informaciją
  • Peržiūrėta organizacijos savanorių įsitraukimo strategija
  • Peržiūrėtos organizacijos veikla ir veiklos plėtojimo rekomendacijos

Pagrindinės kompetencijų kėlimo veiklos bus įgyvendintos glaudžiai bendradarbiaujant su ilgamečiais Moterų informacijos centras partneriais iš Škotijos ir Islandijos.

Tvarus bendradarbiavimas tęsiasi ir po 2016-2017 m. įgyvendinto ERASMUS+ projekto, kuomet užsimezgė pirmieji konstruktyvūs ryšiai su Rape Crisis Scotland. Partneriai iš Škotijos ir Islandijos Stigamot dalyvavo skvarbiausioje 2019m. konferencijoje „Mes saugūs savo mieste“ ir pristatė savo šalių patirtį kovoje  prieš smurtą prieš moteris ir nagrinėjo seksualinio smurto iššūkius sprendžiant seksualinio smurto problemas.

Nuotraukoje Sandy Barton pristato Rape Crisis Scotland patirtį kovojant prieš seksualinį smurtą prieš moteris.

ERASMUSPLUS