Darom verslą 2009

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Tikslas: įgalinti moteris, patiriančias socialinę atskirtį, užimti lygiateisę vietą darbo rinkoje, pradėti ar vystyti savo verslą. Mokymų etapai:
  • Bendrieji 3 dienų mokymai – skirti padėti  moterims integruotis į darbo rinką arba pradėti individualią veiklą, kurti savo verslą.
  • Specialieji mokymai. 2 programos:
    • „Būk versli“ – 4 dienų mokymai norinčioms įkurti savo verslą arba pradėti individualią veiklą.
    • „Būk matoma darbdaviui“ – 3 dienų mokymai padedantys integruotis į darbo rinką.
  • Individualios ir grupinės specialistų konsultacijos.
  • Apskritas stalas. Tikslas – stiprinti tarpusavio ryšius, pasidalinti patirtimi, skatinti bendraminčių tinklų kūrimą, pagalbą viena kitai ieškant darbo  ar kuriant verslą.
  • Tarprajoniniai mokymai. Tikslas – įtvirtinti ar išplėsti įgytas žinias bei įgūdžius, dalintis patirtimi tarp projektų dalyvių iš skirtingų rajonų skatinant jų socialinį.
  • Mokymai „Kūrybiškumas versle“. Tikslas – naudojantis skaitmeninių istorijų kūrimo principais sukurti trumpus dalyvių verslo idėjų pristatymus video formate.
Vykdimo laikotarpis: 2009 m. kovo mėn. 03 d. – 2012 m. balandžio mėn. 30 d.

Rezultatai: 

Tarpinis filmukas apie Darom verslą:


Skaitmeninės istorijos:

Projektą „Darom verslą 2009“ (Moterų verslumo ir užimtumo skatinimas 10 Lietuvos rajonuose siekiant mažinti socialinę atskirtį) SFMIS NR. VP1-1.3-SADM-02-K-01-034 finansuoja Europos Struktūriniai fondai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

kuriameateiti europosparamasocmin1