#BalsasPriešSmurtą 2021

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Mažinant smurtą artimoje aplinkoje (SAA) nuosekliai dirbame jau 25 metus. Efektyvi SAA apsauga, prevencija ir pagalba įmanoma tik vykstant nuolatiniam tarpinstituciniam bendradarbiavimui tiek valstybės, tiek savivaldos lygmeniu. Identifikuojame šias darbo SAA apsaugos, pagalbos, prevencijos srityje spragas: atgalinio ryšio tarp institucijų stoka; nepakankamas dėmesys smurtinio elgesio prevencijai bei visuomenės nuostatų keitimui nukentėjusių asmenų atžvilgiu; žmogiškųjų išteklių trūkumas; žinių apie SAA problemos specifiką stoka; sudėtingas nukentėjusių asmenų motyvavimo kreiptis pagalbos ir spręsti SAA problemą procesas. Šiandiena startuoja naujas projektas #BalsasPriešSmurtą kuris iš dalies spręs šias problemas. Bus parengta aktuali ir daugiaplanė mokymų programa, leidžianti mokymų dalyviams gauti žinių ir įgūdžių SAA atvejo identifikavimo, bendradarbiavimo, komunikacijos, pagalbos teikimo srityse, paremtą statistiniais, mokslinių tyrimų duomenimis, įvairių institucijų veiklos, SAA reiškinio stebėsenos, gerosios praktikos pavyzdžiais. Mokymų programoje bus derinama teorija ir praktinės užduotys, suteikiant dalyviams galimybę dalintis turima patirtimi, įgarsinant sėkmingas ir taisytinas veiklos sritis,  įgalinant analizuoti savo veiklą ir reflektuoti apibrėžiant galimus veiksmus tolimesnėje veikloje. Organizuosime  mokymus 8-iose savivaldybėse. Sekite mūsų informaciją, netrukus skelbsime mokymų 8-se savivaldybėse datas ir temas.

Projekto veiklas remia