Apie mus

Mes – viena labiausiai patyrusių nevyriausybinių organizacijų Lietuvoje, oficialiai įkurta 1996, tačiau visuomeninę veiklą pradėjusi dar anksčiau. Esame lyderiaujanti, tarptautiniu mastu žinoma NVO, dirbanti lyčių lygybės bei smurto artimoje aplinkoje prevencijos srityse, vienijanti stipriausius savo srities profesionalus.

Mūsų komandoje dirbančius specialistus bei savanorius vienija bendros vertybės – lyčių lygybė, bendradarbiavimas, kūrybiškumas, profesionalumas ir pagarba – bei misija. Misija – šviesti ir informuoti visuomenę lyčių lygybės klausimais, formuoti lyčių politiką bei skatinti jos plėtrą Lietuvoje.

Mūsų tikslai:

Tikslų siekiame vykdydami Specializuotos kompleksinės pagalbos centro funkcijas bei Pagalbos moterims linijos veiklas. Dalyvaujame įvairiuose nacionaliniuose bei tarptautiniuose projektuose, kurie skatina lyčių lygybę bei smurto artimoje aplinkoje prevenciją ir šviečia visuomenę. Su mūsų projektais galite susipažinti čia.

Kasdien dirbame savo vizijos link – visuomenės, kurioje nė vienas asmuo negali būti diskriminuojamas dėl lyties.

Susipažink su mūsų veiklos istorija ir didžiausiais pasiekimais!

1994
Sukuriamas pasirengimo JT IV Pasaulinei konferencijai moterų klausimais komiteto sekretoriatas
1994-2000
Leidžiamas mėnesinis spausdintas informacinis biuletenis „Moters pasaulis“ (kas ketvirtį angliškai)
1996 04 26
Įsteigta asociacija Moterų informacijos centras
Nuo 1996
Veiklos, mažinančios smurtą prieš moteris
Nuo 1996
Informacinės, advokacinės, švietimo, konsultavimo veiklos. Pagalba kitoms NVO, vyriausybės institucijoms bei aktyvioms moterims
1996-1998
Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo inicijavimas ir rengimas
1997
Pirmasis Lietuvoje smurto prieš moteris viktimologinis tyrimas
1997
Statistinių duomenų bazės, apibūdinančios moterų ir vyrų skirtumus įvairiose gyvenimo srityse, inicijavimas
1998-2000
Moterų lyderių ugdymas
2000-2004
Elektroninis informacinis biuletenis „Moters pasaulis“
2003
Kartu su Lietuvos radiju pristatyta Eve Ensler pjesė „Vaginos monologai"
Nuo 2004
Veiklos, skirtos moterų ekonominei nepriklausomybei, verslo vystymui, šeimos ir darbo derinimui, vyrų įsitraukimui į vaikų priežiūrą
Nuo 2004
Pradėtos teikti nemokamos teisinės konsultacijos moterims darbo, šeimos ir smurto artimoje aplinkoje klausimais
2004
Suburtos moterų NVO Lietuvos moterų lobistinei organizacijai įkurti
2006-2021
Organizuojamas kasmetinis konkursas „Lygiausia darbovietė“
2009-2010
Advokacija dėl Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo
Nuo 2010
Atstovaujama Lietuvos moterų lobistinė organizacija Europos moterų lobistinės (EWL) organizacijos Smurto prieš moteris Observatorijoje
Nuo 2012
Specializuotos kompleksinės pagalbos centro veiklos kūrimas ir stiprinimas
Nuo 2012
Pradedamos įgyvendinti veiklos, skirtos moterų migrančių įgalinimui
Nuo 2012
Pradedama nuosekliai dirbti su jaunimu lyčių lygybės klausimais
Nuo 2013
Veiklos, skirtos lyčių lygių galimybių klausimų įtraukimui į savivaldybių strateginius veiklos ir plėtros planus
Nuo 2019
Pradeda veikti “Pagalbos moterims linijos” padalinys Vilniuje
Nuo 2021
Akredituota įstaiga, teikianti pagalbą asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamos veikos
Nuo 2016
Nuoseklus tarpinstitucinis bendradarbiavimas su valstybinėmis Vilniaus apskrities institucijomis ir organizacijomis
2021-2023
Advokacija dėl Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo pakeitimo ir su tuo susijusių teisės aktų parengimu
Nuo 2022
Veiklos, skirtos seksualinio smurto mažinimui. Dalyvavimas metodinio centro veikloje
Nuo 2023
Akredituota įstaiga, teikianti pagalbą asmenims nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje

Nori bendradarbiauti ar prisijungti prie mūsų veiklos? Parašyk mums

Kviečiame susisiekti telefonu +370 52629003, el.paštu: [email protected] arba užpildyti žemiau esančia formą.